Fertility

Fertilitet

Svensk definition

Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.

Engelsk definition

The capacity to conceive or to induce conception. It may refer to either the male or female.

Svenska synonymer

Fruktbarhet Fekunditet Fertilitet i parförhållanden

Engelska synonymer

Fecundability Fecundity Differential Fertility Fertility, Differential Fertility Determinants Determinant, Fertility Determinants, Fertility Fertility Determinant Subfecundity Fertility Preferences Fertility Preference Preference, Fertility Preferences, Fertility Fertility, Below Replacement Below Replacement Fertility Marital Fertility Fertility, Marital Natural Fertility Fertility, Natural World Fertility Survey Fertility Survey, World Fertility Surveys, World Survey, World Fertility Surveys, World Fertility World Fertility Surveys Fertility Incentives Fertility Incentive