Psychomotor Agitation

Rastlöshet

Svensk definition

Känsla av rastlöshet associerad med motorisk aktivitet. Kan förekomma som en neurologisk manifestation av läkemedelstoxicitet eller andra tillstånd.

Engelsk definition

A feeling of restlessness associated with increased motor activity. This may occur as a manifestation of nervous system drug toxicity or other conditions.

Svenska synonymer

Psykomotorisk agitation

Engelska synonymer

Psychomotor Hyperactivity Hyperactivity, Psychomotor Agitation, Psychomotor Restlessness Excitement, Psychomotor Psychomotor Excitement Psychomotor Restlessness Restlessness, Psychomotor Akathisia