Protein-Energy Malnutrition

Proteinundernäring

Svensk definition

Resultat av otillräckligt intag av protein i dieten, dålig kvalite på det dietära proteinet, sjukdomstillstånd eller näringsförluster. Kroppens metaboliska krav kan inte tillgodoses.

Engelsk definition

The lack of sufficient energy or protein to meet the body's metabolic demands, as a result of either an inadequate dietary intake of protein, intake of poor quality dietary protein, increased demands due to disease, or increased nutrient losses.

Svenska synonymer

Marasmus Protein-energimalnutrition

Engelska synonymer

Malnutrition, Protein-Energy Malnutritions, Protein-Energy Protein Energy Malnutrition Protein-Calorie Malnutrition Malnutrition, Protein-Calorie Protein Calorie Malnutrition Marasmus