Pregnancy Complications, Cardiovascular

Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl

Svensk definition

Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.

Engelsk definition

The co-occurrence of pregnancy and a cardiovascular disease. The disease may precede or follow FERTILIZATION and it may or may not have a deleterious effect on the pregnant woman or FETUS.

Svenska synonymer

Graviditetskomplikationer, kardiovaskulära

Engelska synonymer

Pregnancy, Cardiovascular Complications Pregnancies, Cardiovascular Complications Cardiovascular Pregnancy Complications Cardiovascular Pregnancy Complication Complication, Cardiovascular Pregnancy Pregnancy Complication, Cardiovascular Complications, Cardiovascular Pregnancy