Pre-Eclampsia

Havandeskapsförgiftning

Svensk definition

En graviditetskomplikation som kännetecknas av komplexa symtom som inkluderar högt blodtryckt och äggvita i urinen, med eller utan svullnad. Symtomen varierar mellan individer från lätta till svåra. Preeklampsi förekommer vanligen efter 20:e graviditetsveckan, men kan utvecklas tidigare med trofoblastisk sjukdom.

Engelsk definition

A complication of PREGNANCY, characterized by a complex of symptoms including maternal HYPERTENSION and PROTEINURIA with or without pathological EDEMA. Symptoms may range between mild and severe. Pre-eclampsia usually occurs after the 20th week of gestation, but may develop before this time in the presence of trophoblastic disease.

Svenska synonymer

Graviditetstoxikos Preeklampsi

Engelska synonymer

Pre Eclampsia Preeclampsia Pregnancy Toxemias Pregnancy Toxemia Toxemia, Pregnancy Edema-Proteinuria-Hypertension Gestosis Edema Proteinuria Hypertension Gestosis Gestosis, Edema-Proteinuria-Hypertension Hypertension-Edema-Proteinuria Gestosis Gestosis, Hypertension-Edema-Proteinuria Hypertension Edema Proteinuria Gestosis Toxemia Of Pregnancy Of Pregnancies, Toxemia Of Pregnancy, Toxemia Pregnancies, Toxemia Of Pregnancy, Toxemia Of Toxemia Of Pregnancies EPH Complex EPH Toxemias EPH Toxemia Toxemia, EPH Toxemias, EPH EPH Gestosis Gestosis, EPH Toxemias, Pregnancy Preeclampsia Eclampsia 1 1, Preeclampsia Eclampsia 1s, Preeclampsia Eclampsia Eclampsia 1, Preeclampsia Eclampsia 1s, Preeclampsia Preeclampsia Eclampsia 1s Proteinuria-Edema-Hypertension Gestosis Gestosis, Proteinuria-Edema-Hypertension Proteinuria Edema Hypertension Gestosis