Pneumonia, Pneumocystis

Pneumocystis pneumoni

Svensk definition

En lungsjukdom hos människor med immundefekter eller undernäring, eller hos barn, kännetecknad av dyspné, takypné (snabb andning) och hypoxemi. Pneumocystisinfektion är en ofta förekommande opportunistisk infektion i AIDS. Den orsakas av svamparten Pneumocystis jiroveci. Sjukdomen ses även hos andra däggdjur, hos vilka den orsakas av närbesläktade Pneumocystisarter.

Engelsk definition

A pulmonary disease in humans occurring in immunodeficient or malnourished patients or infants, characterized by DYSPNEA, tachypnea, and HYPOXEMIA. Pneumocystis pneumonia is a frequently seen opportunistic infection in AIDS. It is caused by the fungus PNEUMOCYSTIS JIROVECII. The disease is also found in other MAMMALS where it is caused by related species of Pneumocystis.

Svenska synonymer

Lunginflammation, Pneumocystis Pneumocystis jirovecii pneumoni Pneumocystis carinii pneumoni

Engelska synonymer

Pneumocystis Pneumonias PCP Infection Infection, PCP PCP Infections Pneumocystis jirovecii Pneumonia Pneumonia, Pneumocystis jirovecii Pneumocystosis Pneumocystoses P carinii Pneumonia P carinii Pneumonias Pneumonia, P carinii Pneumocystis carinii Pneumonia Pneumonia, Pneumocystis carinii Pneumocystis Pneumonia P. carinii Pneumonia P. carinii Pneumonias Pneumonia, P. carinii P. jirovecii Pneumonia P. jirovecii Pneumonias Pneumonia, P. jirovecii PCP Pneumonia PCP Pneumonias Pneumonia, PCP Pneumonias, PCP Pneumonia, Interstitial Plasma Cell