Phorate

Forat

Svensk definition

En kolinesterashämmare som används som insektsdödande medel.

Engelsk definition

A cholinesterase inhibitor that is used as an insecticide.

Svenska synonymer

Thimet 10-G

Engelska synonymer

Thimet 10-G Thimet 10 G Thimet 10G