Phlebography

Flebografi

Svensk definition

Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.

Engelsk definition

Radiographic visualization or recording of a vein after the injection of contrast medium.

Svenska synonymer

Venografi

Engelska synonymer

Phlebographies Venography Venographies