Pharyngitis

Svalginflammation

Svensk definition

Inflammation i svalget.

Engelsk definition

Inflammation of the throat (PHARYNX).

Svenska synonymer

Faryngit Halsont

Engelska synonymer

Pharyngitides Sore Throat Sore Throats Throat, Sore