Periapical Periodontitis

Periapikal tandlossning

Svensk definition

Inflammation i den periapikala vävnaden. Generell, icke-specificerad eller akut icke-varbildande. Periapikallt granulom är kronisk icke-varbildande inflammation, periapikal abscess är varbildande inflammation..

Svenska synonymer

Periapikal parodontit Periapikal periodontit Apikal parodontit Rotspetsinflammation Akut icke-varbildande parodontit

Engelska synonymer

Periapical Periodontitides Periodontitides, Periapical Periodontitis, Periapical Periodontitis, Apical Apical Periodontitides Apical Periodontitis Periodontitides, Apical Periodontitis, Acute Nonsuppurative Acute Nonsuppurative Periodontitides Acute Nonsuppurative Periodontitis Nonsuppurative Periodontitides, Acute Nonsuppurative Periodontitis, Acute Periodontitides, Acute Nonsuppurative