Periapical Diseases

Periapikala sjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar i den periapikala vävnaden kring tandroten, skall skiljas från tandpulpasjukdomar i tandroten.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Periapical Diseases, Periapical Periapical Disease