Paronychia

Nagelbandsinfektion

Svensk definition

En inflammatorisk reaktion i hudvecken runt fingernageln. Den kännetecknas av akut eller kronisk, varig, öm och smärtsam svullnad av vävnaderna kring nageln, till följd av varböld i nagelvecket. Den jästsvamp som orsakar paronyki är oftast Candida albicans, men även saprofytsvampar kan vara skyldiga. Bakterier som kan ge upphov till infektionen är vanligtvis stafylokocker, Pseudomonas aeruginosa eller streptokocker.

Engelsk definition

An inflammatory reaction involving the folds of the skin surrounding the fingernail. It is characterized by acute or chronic purulent, tender, and painful swellings of the tissues around the nail, caused by an abscess of the nail fold. The pathogenic yeast causing paronychia is most frequently Candida albicans. Saprophytic fungi may also be involved. The causative bacteria are usually Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, or Streptococcus. (Andrews' Diseases of the Skin, 8th ed, p271)

Svenska synonymer

Paronyki

Engelska synonymer

Paronychias