Nail Diseases

Nagelsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd i nageln och angränsande vävnader. Begreppet är begränsat till primater.

Engelsk definition

Diseases of the nail plate and tissues surrounding it. The concept is limited to primates.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Nail Diseases, Nail Nail Disease