Parathion

Paration

Svensk definition

En mycket giftig kolinesterashämmare som används som en akaricid och som ett insektsdödande medel.

Engelsk definition

A highly toxic cholinesterase inhibitor that is used as an acaricide and as an insecticide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphostigmine Ethyl Parathion Parathion, Ethyl E-605 Thiofos Thiophos