Oogenesis

Äggbildning

Svensk definition

Utvecklingen av kvinnliga könsceller from primordiala könsceller genom oogonia (urägg) till mogra haploida äggceller (ovum).

Engelsk definition

The process of germ cell development in the female from the primordial germ cells through OOGONIA to the mature haploid ova (OVUM).

Svenska synonymer

Oogenes

Engelska synonymer

Oogeneses