Oogonia

Urägg

Svensk definition

Euploida kvinnliga könsceller deriverade från primordiala könsceller under differentiering av äggstockarna. Oogonia genomgår meios och blir haploida oocyter.

Engelsk definition

Euploid female germ cells of an early stage of OOGENESIS, derived from primordial germ cells during ovarian differentiation. Oogonia undergo MEIOSIS and give rise to haploid OOCYTES

Svenska synonymer

Primordialägg

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.