Oocytes

Oocyter

Svensk definition

Kvinnliga könssceller. Efter den första meiotiska delningen blir oogonierna (urägg) oocyter. Primära oocyter stannar kvar i profas (diploten stadiet). Under puberteten innan ägglossningen ombildas dessa till haploida sekundära oocyter eller äggceller (ovum).

Engelsk definition

Female germ cells derived from OOGONIA and termed OOCYTES when they enter MEIOSIS. The primary oocytes begin meiosis but are arrested at the diplotene state until OVULATION at PUBERTY to give rise to haploid secondary oocytes or ova (OVUM).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Oocyte Ovocytes Ovocyte