Oligospermia

Oligospermi

Svensk definition

Ett tillstånd med minskat antal spermier i den ejakulerade sädesvätskan med nedsatt befruktningsförmåga som följd..Spermieantal är då under 20 millioner per milliliter sädesvätska..

Engelsk definition

A condition of suboptimal concentration of SPERMATOZOA in the ejaculated SEMEN to ensure successful FERTILIZATION of an OVUM. In humans, oligospermia is defined as a sperm count below 20 million per milliliter semen.

Svenska synonymer

Lågt spermieantal

Engelska synonymer

Hypospermatogenesis Hypospermatogeneses Low Sperm Count Low Sperm Counts Sperm Count, Low Sperm Counts, Low Oligoasthenoteratozoospermia Oligoasthenoteratozoospermias Oligozoospermia