Atrial Natriuretic Factor

Natriuretisk förmaksfaktor

Svensk definition

Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på cirka 20 aminosyror.

Engelsk definition

A potent natriuretic and vasodilatory peptide or mixture of different-sized low molecular weight PEPTIDES derived from a common precursor and secreted mainly by the HEART ATRIUM. All these peptides share a sequence of about 20 AMINO ACIDS.

Svenska synonymer

ANF Atriell natriuretisk faktor

Engelska synonymer

Auriculin ANP Natriuretic Peptides, Atrial ANF Atriopeptins Atrial Natriuretic Peptides Peptides, Atrial Natriuretic beta-Atrial Natriuretic Peptide beta Atrial Natriuretic Peptide beta-ANP beta ANP alpha-ANP Dimer alpha ANP Dimer alpha-Atrial Natriuretic Peptide alpha Atrial Natriuretic Peptide ANP-(99-126) Atriopeptin (99-126) Cardionatrin I Atrial Natriuretic Factor (99-126) ANF (1-28) Atriopeptin (1-28) Atrial Natriuretic Factor (1-28) gamma ANP (99-126) alpha ANP Cardiodilatin (99-126) ANP Prohormone (99-126) ANF (99-126) ANP (1-28) Atrial Natriuretic Factor Precursors Prepro-Cardiodilatin-Atrial Natriuretic Factor Prepro Cardiodilatin Atrial Natriuretic Factor ANF Precursors Cardiodilatin Precursor Prepro-ANP Prepro ANP Prepro-CDD-ANF Prepro CDD ANF gamma-Atrial Natriuretic Peptide gamma Atrial Natriuretic Peptide ANF (1-126) Proatrial Natriuretic Factor Pronatriodilatin Atriopeptin 126 Cardionatrin IV Atrial Natriuretic Factor Prohormone Atrial Natriuretic Factor (1-126) Atrial Natriuretic Peptide (1-126) ANP (1-126) Atrial Pronatriodilatin Atriopeptin Prohormone (1-126) Atriopeptigen Pro-ANF Pro ANF ProANF