Myxoma

Myxom

Svensk definition

En godartad tumör som uppkommer ur bindvävnad och huvudsakligen består av månghörniga eller stjärnformade celler, inneslutna i en mjuk, slemmig massa och därför påminnande om primitiv mesenkymvävnad. Tumören uppträder ofta intramuskulärt, där den kan misstas för sarkom. Den kan även förekomma i käkarna och i huden.

Engelsk definition

A benign neoplasm derived from connective tissue, consisting chiefly of polyhedral and stellate cells that are loosely embedded in a soft mucoid matrix, thereby resembling primitive mesenchymal tissue. It occurs frequently intramuscularly where it may be mistaken for a sarcoma. It appears also in the jaws and the skin. (From Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myxomas Angiomyxoma Angiomyxomas