Mycotoxins

Mykotoxiner

Svensk definition

Giftiga föreningar i svampar.

Engelsk definition

Toxic compounds produced by FUNGI.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fungal Toxins Toxins, Fungal Mycotoxin