Mushroom Poisoning

Svampförgiftning

Svensk definition

Förgiftning till följd av förtäring av svampar, främst, men inte enbart, giftiga arter.

Engelsk definition

Poisoning from ingestion of mushrooms, primarily from, but not restricted to, toxic varieties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Poisoning, Mushroom Mushroom Poisonings Poisonings, Mushroom