Molluscum Contagiosum

Molluscum contagiosum

Svensk definition

En vanlig, godartad och oftast självbegränsande poxvirusinfektion i huden och ibland ögonens bindhinnor, orsakad av Molluscum contagiosum-virus.

Engelsk definition

A common, benign, usually self-limited viral infection of the skin and occasionally the conjunctivae by a poxvirus (MOLLUSCUM CONTAGIOSUM VIRUS). (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.