Mitral Valve Stenosis

Mitralklafförträngning

Svensk definition

Förminskning av passagen förbi mitralisklaffen pga fibros och kalcinos i flikarna och korda. Detta leder till förhöjt tryck i vänster förmak, som i sin tur höjer ven- och kapillärtrycket i lungorna och anfall av dyspné och takykardi vid fysisk ansträngning. Reumatisk feber är den främsta orsaken.

Engelsk definition

Narrowing of the passage through the MITRAL VALVE due to FIBROSIS, and CALCINOSIS in the leaflets and chordal areas. This elevates the left atrial pressure which, in turn, raises pulmonary venous and capillary pressure leading to bouts of DYSPNEA and TACHYCARDIA during physical exertion. RHEUMATIC FEVER is its primary cause.

Svenska synonymer

Mitralklaffstenos

Engelska synonymer

Mitral Valve Stenoses Stenoses, Mitral Valve Stenosis, Mitral Valve Valve Stenoses, Mitral Valve Stenosis, Mitral Mitral Stenosis Mitral Stenoses Stenoses, Mitral Stenosis, Mitral