Mitral Valve Insufficiency

Mitralklaffinsufficiens

Svensk definition

Bakåtflöde av blod från vänster hjärtkammare till vänster förmak pga ofullständig tillslutning av mitralisklaffen. Detta kan leda till mitralisreflux.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Insufficiency, Mitral Valve Valve Insufficiency, Mitral Mitral Valve Regurgitation Regurgitation, Mitral Valve Valve Regurgitation, Mitral Mitral Regurgitation Regurgitation, Mitral Mitral Valve Incompetence Incompetence, Mitral Valve Valve Incompetence, Mitral Mitral Incompetence Incompetence, Mitral Mitral Insufficiency Insufficiency, Mitral