Malathion

Malation

Svensk definition

Ett insektsbekämpningsmedel av bredspektrumtyp bestående av alifatiskt organofosfat (C10H19O6PS2) med utbredd användning både inomhus och inom jordbruksnäringen.

Engelsk definition

A wide spectrum aliphatic organophosphate insecticide widely used for both domestic and commercial agricultural purposes.

Svenska synonymer

Prioderm Karbofos

Engelska synonymer

Karbofos Carbophos Carbafos Carbofos Prioderm Sadophos Cythion