Lysinoalanine

Lysinoalanin

Svensk definition

N(6)-(2-amino-2-karboxietyl)-L-lysin. En ovanlig aminosyra, ej dipeptid, som påvisats i proteiner i kokt mat. Den bildas i livsmedel som upphettas eller behandlas med alkalier, och har satts i samband med nefrocytomegali hos råttor.

Engelsk definition

N(6)-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-lysine. An unusual amino acid, not a dipeptide, which has been found in proteins of cooked foods. It is formed in food that is heated or treated with alkali. Has been implicated in nephrocytomegalia in rats.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.