Lymphogranuloma Venereum

Lymphogranuloma venereum

Svensk definition

Subakut inflammation i ljumsklymfkörtlarna, orsakad av vissa immuntyper av Chlamydia trachomatis. Den räknas som en sexuellt överförd sjukdom i USA, men är utbredd i utvecklingsländer. Sjukdomen skiljer sig från granuloma venereum, som orsakas av Calymmatobacterium granulomatis.

Engelsk definition

Subacute inflammation of the inguinal lymph glands caused by certain immunotypes of CHLAMYDIA TRACHOMATIS. It is a sexually transmitted disease in the U.S. but is more widespread in developing countries. It is distinguished from granuloma venereum (see GRANULOMA INGUINALE), which is caused by Calymmatobacterium granulomatis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lymphogranuloma Inguinale