Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis

Svensk definition

Typarten för Chlamydia och orsaken till en rad ögoninfektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförda sjukdomar.

Engelsk definition

Type species of CHLAMYDIA causing a variety of ocular and urogenital diseases.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.