Lobeline

Lobelin

Svensk definition

En alkaloid med ungefär samma verkan som nikotin på kolinerga nikotinreceptorer, men mindre kraftfull. Den har varit på förslag för en rad behandlingar, t ex av luftvägssjukdomar, perifera kärlsjukdomar, sömnlöshet och rökavvänjning.

Engelsk definition

An alkaloid that has actions similar to NICOTINE on nicotinic cholinergic receptors but is less potent. It has been proposed for a variety of therapeutic uses including in respiratory disorders, peripheral vascular disorders, insomnia, and smoking cessation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Smokeless Lobeline Sulfate Sulfate, Lobeline