Liver Cirrhosis, Biliary

Biliär cirros

Svensk definition

Fibros i leverparenkymet till följd av hinder i gallflödet (kolestas) i de inre och yttre gallgångarna. Vid primär biliär cirros ses förstörelse av små, inre gallgångar och försämrad gallutsöndring. Sekundär biliär cirros uppstår pga långvarig obstruktion av de större inre och yttre gallgångarna, av olika orsaker.

Engelsk definition

FIBROSIS of the hepatic parenchyma due to obstruction of BILE flow (CHOLESTASIS) in the intrahepatic or extrahepatic bile ducts (BILE DUCTS, INTRAHEPATIC; BILE DUCTS, EXTRAHEPATIC). Primary biliary cholangitis involves the destruction of small intra-hepatic bile ducts and decreased bile secretion. Secondary biliary cholangitis is produced by prolonged obstruction of large intrahepatic or extrahepatic bile ducts from a variety of causes.

Svenska synonymer

Primär biliär kolangit Sekundär biliär cirros Obstruktiv levercirros Primär biliär cirros

Engelska synonymer

Liver Cirrhoses, Biliary Biliary Cirrhosis Cirrhosis, Biliary Biliary Cirrhosis, Primary, 1 Secondary Biliary Cholangitis Biliary Cholangitis, Secondary Cholangitis, Secondary Biliary Secondary Biliary Cholangitides Liver Cirrhosis, Obstructive Obstructive Liver Cirrhosis Secondary Biliary Cirrhosis Biliary Cirrhosis, Secondary Cirrhosis, Secondary Biliary Primary Biliary Cholangitis Biliary Cholangitides, Primary Biliary Cholangitis, Primary Cholangitides, Primary Biliary Cholangitis, Primary Biliary Primary Biliary Cholangitides Biliary Cirrhosis, Primary Cholangitis, Chronic Nonsuppurative Destructive Primary Biliary Cirrhosis