Liver Cirrhosis, Biliary

Levercirros, biliär

Svensk definition

Fibros i leverparenkymet till följd av hinder i gallflödet (kolestas) i de inre och yttre gallgångarna. Vid primär biliär cirros ses förstörelse av små, inre gallgångar och försämrad gallutsöndring. Sekundär biliär cirros uppstår pga långvarig obstruktion av de större inre och yttre gallgångarna, av olika orsaker.

Engelsk definition

FIBROSIS of the hepatic parenchyma due to obstruction of BILE flow (CHOLESTASIS) in the intrahepatic or extrahepatic bile ducts (BILE DUCTS, INTRAHEPATIC; BILE DUCTS, EXTRAHEPATIC). Primary biliary cholangitis involves the destruction of small intra-hepatic bile ducts and bile secretion. Secondary biliary cholangitis is produced by prolonged obstruction of large intrahepatic or extrahepatic bile ducts from a variety of causes.

Svenska synonymer

Biliär levercirros

Engelska synonymer

Liver Cirrhoses, Biliary Biliary Cirrhosis Cirrhosis, Biliary Secondary Biliary Cholangitis Biliary Cholangitis, Secondary Cholangitis, Secondary Biliary Secondary Biliary Cholangitides Secondary Biliary Cirrhosis Cirrhosis, Secondary Biliary Biliary Cirrhosis, Secondary Liver Cirrhosis, Obstructive Obstructive Liver Cirrhosis Primary Billiary Cholangitis Billiary Cholangitis, Primary Cholangitis, Primary Billiary Primary Billiary Cholangitides Biliary Cirrhosis, Primary, 1 Biliary Cirrhosis, Primary Cholangitis, Chronic Nonsuppurative Destructive Primary Biliary Cirrhosis