Laryngeal Neoplasms

Struphuvudtumörer

Svensk definition

Cancer i struphuvudet eller i någon del av det: röstspringan, struplocket, struphuvudbrosken, struphuvudets muskler och stämbanden.

Svenska synonymer

Larynxcancer Larynxtumörer Strupcancer Struphuvudcancer

Engelska synonymer

Neoplasms, Laryngeal Laryngeal Neoplasm Neoplasm, Laryngeal Larynx Neoplasms Larynx Neoplasm Neoplasm, Larynx Neoplasms, Larynx Cancer of Larynx Larynx Cancers Laryngeal Cancer Cancer, Laryngeal Cancers, Laryngeal Laryngeal Cancers Larynx Cancer Cancer, Larynx Cancers, Larynx Cancer of the Larynx