Head and Neck Neoplasms

Huvud- och halstumörer

Svensk definition

Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.

Svenska synonymer

Huvud- och halscancer Cancer i huvud och hals Tumörer i huvud och hals

Engelska synonymer

Neoplasms, Head and Neck Head, Neck Neoplasms Head and Neck Neoplasm Cancer of Head and Neck Head and Neck Cancer Cancer of the Head and Neck Upper Aerodigestive Tract Neoplasms UADT Neoplasm Neoplasm, UADT Neoplasms, UADT UADT Neoplasms Neoplasms, Upper Aerodigestive Tract Upper Aerodigestive Tract Neoplasm Head Neoplasms Neoplasms, Head Head Neoplasm Neoplasm, Head Neck Neoplasms Neoplasms, Neck Neck Neoplasm Neoplasm, Neck Cancer of Head Head Cancers Head Cancer Cancer, Head Cancers, Head Cancer of the Head Cancer of Neck Neck Cancers Neck Cancer Cancer, Neck Cancers, Neck Cancer of the Neck