Health Knowledge, Attitudes, Practice

Hälsomedvetande, attityder, beteende

Svensk definition

Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.

Engelsk definition

Knowledge, attitudes, and associated behaviors which pertain to health-related topics such as PATHOLOGIC PROCESSES or diseases, their prevention, and treatment. This term refers to non-health workers and health workers (HEALTH PERSONNEL).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Knowledge, Attitudes, Practice