Health Personnel

Hälso- och sjukvårdspersonal

Svensk definition

Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.

Engelsk definition

Men and women working in the provision of health services, whether as individual practitioners or employees of health institutions and programs, whether or not professionally trained, and whether or not subject to public regulation. (From A Discursive Dictionary of Health Care, 1976)

Svenska synonymer

Sjukvårdspersonal

Engelska synonymer

Personnel, Health Health Care Providers Health Care Provider Provider, Health Care Healthcare Providers Healthcare Provider Provider, Healthcare Healthcare Workers Healthcare Worker Health Care Professionals Health Care Professional Professional, Health Care