Jaw, Edentulous

Tandlös käke

Svensk definition

Total avsaknad av tänder i antingen underkäken eller överkäken, men inte båda. Total avsaknad av tänder i båda käkar är "tandlös mun". Partiell avsaknad av tänder i någon käke beskrivs med termen "delvis tandlös käke".

Engelsk definition

The total absence of teeth from either the mandible or the maxilla, but not both. Total absence of teeth from both is MOUTH, EDENTULOUS. Partial absence of teeth in either is JAW, EDENTULOUS, PARTIALLY.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Edentulous Jaw Edentulous Jaws Jaws, Edentulous