Sleep Initiation and Maintenance Disorders

Insomningsproblem och tidigt uppvaknande

Svensk definition

Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.

Engelsk definition

Disorders characterized by impairment of the ability to initiate or maintain sleep. This may occur as a primary disorder or in association with another medical or psychiatric condition.

Svenska synonymer

Sömnproblem Sömnsvårigheter Insomni Sömnlöshet Tidigt uppvaknande Insomningssvårigheter Kronisk insomnia Sömnbesvär

Engelska synonymer

Disorders of Initiating and Maintaining Sleep DIMS (Disorders of Initiating and Maintaining Sleep) Early Awakening Awakening, Early Nonorganic Insomnia Insomnia, Nonorganic Primary Insomnia Insomnia, Primary Transient Insomnia Insomnia, Transient Rebound Insomnia Insomnia, Rebound Secondary Insomnia Insomnia, Secondary Sleep Initiation Dysfunction Dysfunction, Sleep Initiation Dysfunctions, Sleep Initiation Sleep Initiation Dysfunctions Sleeplessness Insomnia Disorder Insomnia Disorders Insomnia Insomnias Chronic Insomnia Insomnia, Chronic Psychophysiological Insomnia Insomnia, Psychophysiological