Immunogenetics

Immungenetik

Svensk definition

En gren av genetiken inriktad på immunsvarets genetiska bas (immunitet).

Engelsk definition

A subdiscipline of genetics which deals with the genetic basis of the immune response (IMMUNITY).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Immunogenetic