Hyperaldosteronism

Hyperaldosteronism

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd orsakat av överproduktion av aldosteron. Det kännetecknas av natriumretention och utsöndring av kalium, vilket leder till högt blodtryck och hypokalemi (kaliumbrist).

Engelsk definition

A condition caused by the overproduction of ALDOSTERONE. It is characterized by sodium retention and potassium excretion with resultant HYPERTENSION and HYPOKALEMIA.

Svenska synonymer

Conns sjukdom

Engelska synonymer

Aldosteronism Conn Syndrome Syndrome, Conn Primary Hyperaldosteronism Hyperaldosteronism, Primary Conn's Syndrome Conns Syndrome Syndrome, Conn's