Hydatidiform Mole

Hydatidmola

Svensk definition

Trofoblastisk hyperplasi i samband med normal graviditet, eller mola (druvbörd). Tillståndet kännetecknas av uppsvällda korionvilli och förhöjda nivåer av koriogonadotropin. Hydatidmolor eller druvbörd kan betecknas som fullständiga eller ofullständiga, beroende på allmän morfologi, histopatologi och karyotyp.

Engelsk definition

Trophoblastic hyperplasia associated with normal gestation, or molar pregnancy. It is characterized by the swelling of the CHORIONIC VILLI and elevated human CHORIONIC GONADOTROPIN. Hydatidiform moles or molar pregnancy may be categorized as complete or partial based on their gross morphology, histopathology, and karyotype.

Svenska synonymer

Mola hydatidosa Druvbörd Blåsmola Komplett druvbörd Partiell druvbörd

Engelska synonymer

Hydatidiform Moles Mole, Hydatidiform Moles, Hydatidiform Pregnancy, Molar Molar Pregnancy Molar Pregnancies Pregnancies, Molar Hydatid Mole Hydatid Moles Mole, Hydatid Moles, Hydatid Hydatidiform Mole, Complete Complete Hydatidiform Mole Complete Hydatidiform Moles Hydatidiform Moles, Complete Mole, Complete Hydatidiform Moles, Complete Hydatidiform Hydatidiform Mole, Partial Hydatidiform Moles, Partial Mole, Partial Hydatidiform Moles, Partial Hydatidiform Partial Hydatidiform Mole Partial Hydatidiform Moles