Hepatitis A

Hepatit A

Svensk definition

Hepatit orsakad av Hepatovirus. Överföring sker genom förorenat vatten eller förorenad föda.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infectious Hepatitis Hepatitides, Infectious Infectious Hepatitides Hepatitis, Infectious