Hemoglobin C Disease

Hemoglobin C-sjukdom

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd kännetecknat av kompenserad hemolys, med normala hemoglobinnivåer eller svag till måttlig anemi. Bukbesvär, förstorad mjälte och en svag gulsot kan uppträda av och an.

Engelsk definition

A disease characterized by compensated hemolysis with a normal hemoglobin level or a mild to moderate anemia. There may be intermittent abdominal discomfort, splenomegaly, and slight jaundice.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

C Disease, Hemoglobin C Diseases, Hemoglobin Hemoglobin C Diseases Hemoglobin-C Disease Hemoglobin-C Diseases