Heat Exhaustion

Värmeutmattning

Svensk definition

En effekt av extrem exponering för hetta, som kan drabba t ex arbetare i bränn- eller smältugnar, gjuterier osv., eller vid exponering för solstrålning. Tillståndet kännetecknas av subnormal kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk, illamående, och ibland delirium och/eller kollaps. Det får inte förväxlas med värmeslag, där kroppstemperaturen kan gå upp till farliga nivåer.

Engelsk definition

A clinical syndrome caused by heat stress, such as over-exertion in a hot environment or excessive exposure to sun. It is characterized by SWEATING, water (volume) depletion, salt depletion, cool clammy skin, NAUSEA, and HEADACHE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Exhaustion, Heat Heat Prostration Prostration, Heat Heat Collapse Collapse, Heat