Heat Stress Disorders

Värmesjukdomar

Svensk definition

En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.

Engelsk definition

A group of conditions that develop due to overexposure or overexertion in excessive environmental heat.

Svenska synonymer

Värmekramp Värmestress

Engelska synonymer

Heat Stress Disorder Stress Disorder, Heat Stress Disorders, Heat Heat Illness Heat Illnesses Illness, Heat Heat Stress Syndromes Heat Stress Syndrome Stress Syndrome, Heat Heat Syncope Heat Syncopes Syncope, Heat Exertional Heat Illness Exertional Heat Illnesses Heat Illness, Exertional Exertional Heat Stress Exertional Heat Stresses Heat Stress, Exertional Heat Fatigue Fatigue, Heat Heat Fatigues Heat Cramps Heat Cramp