Glucagonoma

Glukagonom

Svensk definition

En mestadels elakartad glukagonutsöndrande tumör som utvecklas ur bukspottkörtelns alfaceller. Dess typiska symtom är en distinkt, vandrande hudrodnad (erythema migrans), viktminskning, inflammerad munslemhinna (stomatit), tunginflammation (glossit), diabetes mellitus, aminosyrabrist (hypoaminoacidemi) och normokrom anemi.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glucagonomas alpha-Cell Tumor Tumor, alpha-Cell Tumors, alpha-Cell alpha Cell Tumor alpha-Cell Tumors Glucagonoma Syndrome Glucagonoma Syndromes Syndrome, Glucagonoma Syndromes, Glucagonoma Adenoma, alpha-Cell Adenoma, alpha Cell Adenomas, alpha-Cell alpha-Cell Adenoma alpha-Cell Adenomas