Gerstmann Syndrome

Gerstmanns syndrom

Svensk definition

En förnimmelsestörning kännetecknad av de fyra symtomen fingeragnosi ("känselblindhet"), dysgrafi (svårighet att skriva), dyskalkuli (svårighet att räkna) och svårigheter att skilja höger från vänster. Syndromet kan utvecklas eller förvärvas. Den förvärvade formen är förknippad med skador i den dominanta (oftast vänstra) hjässloben, vilka omfattar skador på gyrus angularis eller den angränsande vita substansen.

Engelsk definition

A disorder of cognition characterized by the tetrad of finger agnosia, dysgraphia, DYSCALCULIA, and right-left disorientation. The syndrome may be developmental or acquired. Acquired Gerstmann syndrome is associated with lesions in the dominant (usually left) PARIETAL LOBE which involve the angular gyrus or subjacent white matter. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p457)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Syndrome, Gerstmann Syndrome de Gerstmann Gerstmann, Syndrome de de Gerstmann, Syndrome Gerstmann-Badal Syndrome Gerstmann Badal Syndrome Syndrome, Gerstmann-Badal Finger-Agnosia-Left-Right-Confusion-Acalculia-Agraphia Finger-Agnosia-Left-Right-Confusion-Acalculia-Agraphias Gerstmann's Syndrome Developmental Gerstmann's Syndrome Developmental Gerstmanns Syndrome Gerstmann's Syndrome, Developmental Developmental Gerstmann Syndrome Gerstmann Syndrome, Developmental Syndrome, Developmental Gerstmann Gerstmann Syndrome 2 Acquired Gerstmann Syndrome Gerstmann Syndrome, Acquired Syndrome, Acquired Gerstmann Acquired Gerstmann's Syndrome Gerstmann's Syndrome, Acquired Syndrome, Acquired Gerstmann's