Food Hypersensitivity

Livsmedelsöverkänslighet

Svensk definition

Störningar i mag/tarmsystemet, eksem eller chock till följd av allergisk reaktion mot allergener i födan.

Engelsk definition

Gastrointestinal disturbances, skin eruptions, or shock due to allergic reactions to allergens in food.

Svenska synonymer

Födoämnesallergi Livsmedelsallergi

Engelska synonymer

Food Hypersensitivities Hypersensitivities, Food Hypersensitivity, Food Allergy, Food Food Allergy Allergies, Food Food Allergies