Folic Acid Deficiency

Folsyrabrist

Svensk definition

En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.

Engelsk definition

A nutritional condition produced by a deficiency of FOLIC ACID in the diet. Many plant and animal tissues contain folic acid, abundant in green leafy vegetables, yeast, liver, and mushrooms but destroyed by long-term cooking. Alcohol interferes with its intermediate metabolism and absorption. Folic acid deficiency may develop in long-term anticonvulsant therapy or with use of oral contraceptives. This deficiency causes anemia, macrocytic anemia, and megaloblastic anemia. It is indistinguishable from vitamin B 12 deficiency in peripheral blood and bone marrow findings, but the neurologic lesions seen in B 12 deficiency do not occur. (Merck Manual, 16th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deficiency, Folic Acid Acid Deficiencies, Folic Acid Deficiency, Folic Deficiencies, Folic Acid Folic Acid Deficiencies