Filariasis

Filariasis

Svensk definition

Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.

Engelsk definition

Infections with nematodes of the superfamily FILARIOIDEA. The presence of living worms in the body is mainly asymptomatic but the death of adult worms leads to granulomatous inflammation and permanent fibrosis. Organisms of the genus Elaeophora infect wild elk and domestic sheep causing ischemic necrosis of the brain, blindness, and dermatosis of the face.

Svenska synonymer

Filarios

Engelska synonymer

Filariases Infections, Filarioidea Filarioidea Infection Infection, Filarioidea Filarioidea Infections Elaeophoriasis Elaeophoriases