Fibrous Dysplasia, Polyostotic

Fibrös dysplasi, polyostotisk

Svensk definition

Fibrös skelettdysplasi i ett flertal skelettben. Vid samtidig förekomst av melanotisk hudpigmentering och endokrina sjukdomstillstånd föreligger Albrights syndrom.

Engelsk definition

FIBROUS DYSPLASIA OF BONE affecting several bones. When melanotic pigmentation (CAFE-AU-LAIT SPOTS) and multiple endocrine hyperfunction are additionally associated it is referred to as Albright syndrome.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dysplasia, Polyostotic Fibrous Dysplasias, Polyostotic Fibrous Fibrous Dysplasias, Polyostotic Polyostotic Fibrous Dysplasias Polyostotic Fibrous Dysplasia Albright Syndrome Syndrome, Albright McCune-Albright Syndrome McCune Albright Syndrome Syndrome, McCune-Albright Albright's Disease Fibrous Dysplasia with Pigmentary Skin Changes and Precocious Puberty Albright's Syndrome with Precocious Puberty Albright-Mccune-Sternberg Syndrome Albright-Sternberg Syndrome Albright's Syndrome Syndrome, Albright's Albright's Disease of Bone